PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Trang web SHA (tietkiemonline.vn, vay0.com, vayonline.com.vn, vayrenhat.com, vayrenhat.vn, shag.vn) và phần mềm(APP) SHA VAY(Sau đây gọi chung là “web/app”) được sở hữu/sử dụng và vận hành bởi Công ty Cổ phần SHA Toàn cầu (sau đây được gọi chung là “SHA”). Người sử dụng website/app và các dịch vụ trên SHA (sau đây có thể gọi là “bạn” hoặc “Khách Hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản và điều kiện sử dụng đối với người sử dụng dịch vụ SHA (sau đây gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện”) sau đây:

1.         Ngay khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web SHA cũng như các trang websites liên kết (có thể được liệt kê ở bất kỳ phần nào của Website hoặc App), bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng Điều Khoản và Điều Kiện này chúng tôi. Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin cho SHA nghĩa là bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, qua đó, cho phép SHA cùng các đối tác (cá nhân hay tổ chức) sử dụng các thông tin đó để chào/bán các sản phẩm hay dịch vụ của họ và/hoặc của SHA, thông qua các phương tiện trực tiếp (gặp gỡ bán hàng) hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, thư bưu điện...). Các đối tác của SHA có thể là các cá nhân và tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cho vay, tài chính, tín dụng-ngân hàng, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử... do SHA chỉ định trong từng thời kỳ.

2.         Bằng việc truy cập website hoặc app, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với SHA và/hoặc các đối tác của SHA theo các quy định của SHA; các đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3.         SHA có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của trang web/app, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người sử dụng trang web/app này vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên tất cả các trang web SHA, các trang web con, trang web liên kết... Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được bạn sử dụng thông qua web/app sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó

4.         SHA cung cấp dịch vụ tư vấn cho các sản phẩm tài chính cho các khách hàng đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Do vậy SHA không có nghĩa vụ phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi hoạt động mà không cần phải thông báo bằng văn bản hay bất kỳ phương tiện nào khác.

5.         Khi bạn điền vào biểu mẫu và gửi yêu cầu, tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ qua hệ thống SHA, bạn đã hiểu và đồng ý rằng mình đã thiết lập một mối quan hệ kinh doanh giữa bạn và SHA/đối tác của SHA. Theo đó, SHA và các đối tác có thể gửi thông tin của bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn. Và bạn cũng chấp thuận để SHA và các đối tác có thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng thông tin bạn đã cung cấp qua hệ thống kinh doanh của SHA. Vào bất cứ lúc nào bạn không muốn tiếp tục nhận được thông tin liên lạc từ SHA, bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của SHA để nêu ra yêu cầu của mình, hoặc thực hiện theo chỉ dẫn ở trong liên kết này trong trường hợp bạn muốn chấm dứt nhận thư điện tử tin tức (newsletter) từ chúng tôi.

6.         Khi bạn gửi và lưu thông tin của mình trên hệ thống SHA, bạn đã cho phép chúng tôi lưu giữ các thông tin đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email... để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho bạn về các công việc liên quan đến yêu cầu của bạn. Khi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ SHA, bạn đã cam kết rằng tất cả các thông tin bạn đã cung cấp là chính xác và đầy đủ, phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7.         SHA không đảm bảo rằng web/app và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do SHA cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng sự vận hành của web/app này không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin. Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên website này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa. Những thông tin được cung cấp cho Khách Hàng như “tại thời điểm” truy cập web/app của Khách Hàng mà không có bất cứ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin, tài liệu trên web/app này.

 

PHẦN 2: DỊCH VỤ CHO VAY CẦM CỐ CỦA SHA VÀ ĐỐI TÁC

SHA cung cấp cho Khách Hàng các khoản vay cầm cố do SHA cung cấp. Bằng việc thực hiện đăng ký vay trên app của SHA hoặc gọi điện yêu cầu vay tới SHA, Khách Hàng đang đưa ra và thực hiện yêu cầu được sử dụng dịch vụ cho vay cầm cố do SHA cung cấp.

1.         APP “SHA – VAY rẻ nhất” là nền tảng quản lý cho vay trên điện thoại dành cho các khách hàng có nhu cầu cầm cố để vay tiền và trả dần theo hàng tháng từ công ty SHA.

2.         Quy trình cho vay của SHA như sau: Khách hàng vay yêu cầu vay tiền và cung cấp thông tin xác thực, video xác thực thông qua web/app, cuộc gọi video từ điện thoại…. SHA kiểm tra thông tin và xác thực hồ sơ, khách hàng gửi đồ cầm cố đến SHA hoặc cam kết nhận tiền trước sẽ gửi đồ sau cho SHA trên điều khoản hợp đồng vay hoặc bằng các video xác nhận của Khách hàng. Khách hàng chính thức chấp nhận hợp đồng/thỏa thuận thông qua việc chấp nhận hợp đồng vay hay điều khoản trên app, hay bằng các video Khách hàng gửi tới SHA. SHA chuyển tiền vay đã trừ các loại phí đến tài khoản ngân hàng chính chủ của người vay hoặc chuyển tiền mặt dựa trên hệ thống đối tác chuyển tiền của SHA theo CMND người vay, SHA nhắc nợ và thu nợ từng tháng dựa trên thông tin cá nhân khách hàng cung cấp trên web/app, SHA sẽ gửi đơn kiện đến cơ quan pháp lý nếu phát hiện việc lừa đảo hay lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của SHA.

3.         Khách hàng vay hiểu SHA chỉ cho vay theo cầm đồ, thế chấp và đã được SHA tư vấn đặc tính sản phẩm vay, tư vấn thủ tục, hồ sơ giấy tờ, điều kiện vay vốn, xác thực, các ảnh hưởng pháp lý có liên quan đến khoản vay qua web/app hoặc điện thoại trực tiếp… cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại hệ thống kinh doanh SHA. Các loại phí vay, phạt… của SHA đã được quy định cụ thể tại web/app hoặc qua điện thoại tại từng thời điểm, khi khách hàng chấp nhận điều khoản sử dụng này cam kết đã bỏ thời gian tìm hiểu web/app của SHA và chấp nhận mọi yêu cầu về xác thực thông tin/video, khoản vay, gửi đồ cầm cố, thế chấp……. của SHA và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cung cấp thông tin sai hay cố tình lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của SHA.

4.         Khi gửi yêu cầu vay vốn thông qua app hay điện thoại hay mạng xã hội hay bằng bất kỳ hình thức nào khác, bạn cho phép SHA và các đối tác cùng cho vay xác minh tính chính xác về các thông tin bạn đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, bạn cho phép SHA và đối tác cho vay xác minh tình trạng việc làm của bạn bằng cách liên hệ với tổ chức nơi bạn đã hoặc đang làm việc, người nhà hay chính quyền địa phương... Trong mọi trường hợp, SHA có thể kiểm tra bất kỳ thông tin thân nhân, thông tin thu nhập, thông tin tín dụng... mà bạn đã cung cấp.

5.         Việc sử dụng dịch vụ Đăng ký Vay trên app của SHA bởi Khách Hàng đã cấu thành việc ký kết Hợp Đồng với SHA hay đối tác cho vay. Khoản vay được cấp sẽ tùy thuộc vào sự phê duyệt của SHA hoặc đối tác cho vay đối với yêu cầu của Khách Hàng. Trong thời gian thẩm định xét duyệt, SHA hoặc đối tác cho vay có quyền chấp nhận hoặc từ chối cho bạn (hoặc người cùng vay) vay tiền, và cho bạn vay một số tiền khác số tiền bạn đã yêu cầu.

6.         Việc chuyển và nhận tiền: Khi chúng tôi chuyển tiền đến tài khoản chính chủ của bạn hoặc chuyển tiền qua CMND. Sau 2 ngày, bạn phải thông báo đã nhận được tiền vay bằng video xác nhận hoặc bằng cả hai hình thức qua app và thông báo qua email đến SHA. Nếu chúng tôi không nhận được thông báo này, có thể coi như bạn đã cố tình lừa đảo công ty Chúng tôi.

7.         SHA không phải là đại lý (đại diện) của bạn. Bạn nên dựa vào phán đoán và đánh giá của riêng bạn trong việc quyết định chọn trở thành cổ đổng của đối tác của SHA phù hợp với điều kiện cá nhân hay tổ chức của Khách Hàng. Đối tác liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các dịch vụ/sản phẩm đã cung cấp cho bạn. SHA không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của các đơn vị đó.

8.         Các thông tin (dữ liệu) bạn cung cấp cho SHA phải là các thông tin trung thực và chính xác. Nếu chúng tôi phát hiện ra bất cứ một thông tin không trung thực nào của bạn. Chúng tôi được quyền cấm bạn sử dụng bất cứ dịch vụ nào của công ty.

9.         Chúng tôi có hệ thống đánh giá tín nhiệm và tín dụng riêng dựa vào các thông tin mà bạn cung cấp. Mỗi khi bạn yêu cầu vay, hệ thống sẽ tự động đánh giá tín dụng và đưa ra mức lãi suất vay ấn định cho bạn tại thời điểm đó.

10.       Khách Hàng đồng ý và cho phép SHA và chủ sở hữu/chủ sử dụng website chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba bất cứ thông tin nào liên quan tới Khách Hàng được cung cấp khi Đăng ký Vay trên website SHA và/hoặc vấn đề liên quan đến Hợp Đồng này và/hoặc tài liệu bảo đảm tại bất cứ thời điểm nào mà SHA theo quyết định của mình cho là đúng đắn và cần thiết mà không phải chịu trách nhiệm với Khách Hàng. Khách Hàng theo đây đồng ý rằng những thông tin nói trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi SHA, đối tác của SHA và công ty quản lý, các chi nhánh, công ty con và các công ty thành viên khác của SHA (bất kể trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc được trao đổi cho hoặc với tất cả các bên mà SHA thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. Tất cả những hành động trên sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách Hàng. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận đối với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc một sự chấp thuận nào khác của Khách Hàng thêm nữa.

PHẦN 3: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

SHA tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Bạn.

1. Nguyên tắc bảo mật: SHA đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật trong phạm vi quản lý của SHA. SHA có thể lưu trữ và sử dụng thông tin của Bạn cho bất kỳ mục đích để: (i) hỗ trợ Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SHA; (ii) thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị; (iii) thực hiện các bản khảo sát khách hàng và nghiên cứu thị trường; (iv) cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của SHA; và (v) quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng web/app cũng như xem xét, nâng cấp nội dung và giao diện của web/app.

Để thực hiện các mục đích trên, SHA có thể chuyển thông tin cá nhân của Bạn đến công ty mẹ của SHA, đối tác cung cấp các sản phẩm cho vay cầm cố, công ty đối tác, công ty thuộc tập đoàn mẹ của SHA, các đơn vị thuộc SHA, công ty con, công ty liên kết, hoặc các đại lý, đối tác, bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác của Bạn. Trong trường hợp này, SHA sẽ cố gắng để đảm bảo các đơn vị thuộc SHA, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Bạn được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

Web/app của SHA có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của SHA và SHA không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

2. Bản quyền và thương hiệu SHA là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên trang Web này. Những người truy cập vào trang Web này không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của SHA bằng văn bản.

SHA có toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này và Chính sách bảo mật mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước.